image

NHÀ MÁY XLNT TẬP TRUNG KCN NHƠN TRẠCH II, GIAI ĐOẠN 2, CÔNG SUẤT 5.000M3/NGÀY ĐÊM


Chủ đầu tư: Ban Quản lý KCN Nhơn Trạch II

Địa điểm: KCN Nhơn Trạch II, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Năm khởi công: 2016


Image title


Image title

Khởi công xây dựng Nhà máy XLNT tập trung KCN D2D Nhơn Trạch - Giai đoạn 2 - Công suất 5.000m3/ngày đêm.

Image title

Image title

                                                     Đổ bê tông 


Image title


Image title


Image title


Image title

                    Nhà máy XLNT tập trung KCN D2D Nhơn Trạch giai đoạn hoàn thiện

Image title


Image title


Image title


Image title


Image titleDự án liên quan

NĂM 2019 - CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

NĂM 2019 - CÁC DỰ ÁN...

Cập nhật: Thg3 13 , 2019
NĂM 2018 - CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

NĂM 2018 - CÁC DỰ ÁN...

Cập nhật: Thg3 13 , 2019
 NĂM 2017 - CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

NĂM 2017 - CÁC DỰ ÁN...

Cập nhật: Thg9 19 , 2018
NĂM 2016 - CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

NĂM 2016 - CÁC DỰ ÁN...

Cập nhật: Thg9 19 , 2018
 NĂM 2015 - CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

NĂM 2015 - CÁC DỰ ÁN...

Cập nhật: Thg9 19 , 2018
NĂM 2014 - CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

NĂM 2014 - CÁC DỰ ÁN...

Cập nhật: Thg9 19 , 2018
© 2016 mainamsaigon.com | Designed by Viễn Nam